Vingeroefening afbraak sociaal middenveld met daklozen als slachtoffer

Het Antwerpse stadsbestuur wil in de toekomst haar sociale zorgbeleid vermarkten en heeft daartoe een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het inloopcentrum voor daklozen De Vaart. Beveiligingsfirma G4S en hotelgroep Corsendonk komen als beste kandidaat uit de tender. “Dit is de eerste stap in de langzame afbraak van het sociale middenveld,” zegt Antwerps sp.a-fractievoorzitter Kathleen Van Brempt. “N-VA wil al langer de vermeende politieke macht van het professionele middenveld onder controle krijgen en droomt van een middenveld dat louter uit vrijwilligers bestaat. Wat hen stoort, is een kritisch middenveld dat zich bemoeit met het beleid. Zoals we de laatste dagen gezien hebben, moet alles en iedereen die kritiek heeft opzij geschoven worden, en dat is niet anders voor het middenveld, dat een lange traditie heeft in Vlaanderen.”

“Daklozenopvang is een gemakkelijk slachtoffer voor de partij,” zegt Van Brempt, “omdat er vanuit de brede publieke opinie weinig protest kan verwacht worden. Maar we moeten beseffen dat dit slechts een vingeroefening is voor het grotere werk, namelijk de afbouw van het geprofessionaliseerde middenveld. Het begint in Antwerpen, maar de vlek zal zich uitbreiden over heel Vlaanderen. We zijn daar behoorlijk bezorgd over.”   

“De private sector staat te springen om die nieuwe ‘markt’ te veroveren,” zegt sp.a gemeenteraadslid Monica de Coninck. “Ze doen dat dat door onder de prijs te gaan. Dat betekent uiteraard dat er moet bespaard worden en dat zal vooral op personeel gebeuren. Zo zijn er in de oproep geen kwalificatie-, functie- of diplomavereisten opgenomen. De privé-sector kan de allerlaagste lonen aantrekken. In theorie kan volgens N-VA iedereen dat centrum runnen.” Nochtans is de personeelsomkadering van het allergrootste belang bij de zorg voor kwetsbare groepen, zegt Monica de Coninck. “Die mensen hebben nood aan een stabiele omgeving waarin vertrouwenspersonen werkzaam zijn. Dat zijn net mensen die al wat ervaring hebben opgebouwd in de sector. Bovendien wil het stadsbestuur op regelmatige tijdstippen tenders uitschrijven, zodat je ook telkens opnieuw personeelswissels riskeert. Dat is nefast voor kwetsbare groepen.”   

Johan Peeters, sp.a-fractieleider in de OCMW-raad, vindt het onbegrijpelijk dat er jarenlange ervaring en expertise bij het huisvuil wordt gezet. “Het centrum wordt al 18 jaar gerund door een ervaren team van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Die mensen komen allemaal op straat te staan. Ondertussen lopen er nog enkele andere tenders, wat betekent dat, als het dezelfde kant op gaat meer dan 30 ervaren mensen hun job verliezen.”