Van Brempt vraagt dringend opheldering machtsvertoon politie bij kindercrèche

“Er zijn grenzen aan het machtsvertoon van de Antwerpse politie en de limieten zijn nu wel bereikt.” Dat zegt sp.a fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad Kathleen Van Brempt, naar aanleiding van de bestorming van een kindercrèche in Hoboken door de Antwerpse politie. “Wenende peuters werden geconfronteerd met gewapende agenten, en waren blijkbaar ook de experimenteertuin van stagiaires. Wij eisen verduidelijking van de Antwerpse burgemeester.” 

Dinsdagnamiddag om kwart voor vier bestormden agenten de kleine, zelfstandige kindercrèche ‘Baby in Wonderland’ in Hoboken. Op dat ogenblik waren er veertien peutertjes en twee vrouwelijke verzorgers aanwezig. “De Antwerpse agenten begeleidden blijkbaar twee mensen van de Sociale inspectie, maar in plaats van gewoon aan te bellen, wachtten ze tot een moeder haar peuter kwam afhalen om dan de creche letterlijk te bestormen,” zegt Van Brempt. “Agenten in uniformen, die door ouders en de verzorgers geïnterpreteerd werden als kogelvrije vesten, met lawaaierige walkietalkies vatten post in de speelzaal en riepen: identiteitspapieren! Volgens de eigenares van de creche waren er 6 agenten aanwezig en een groot aantal agenten buiten, de politie spreekt van twee agenten.”

“De twee vrouwelijke verzorgers werden een na een afgezonderd,” zegt Van Brempt. “Op dat tijdstip is het druk omdat de ouders hun kinderen komen ophalen. Er zijn dan echt twee verzorgers nodig om met die peutertjes bezig te zijn. Ook voor de ouders was dit een schokkende ervaring. Er was overal politie aanwezig en niemand wist precies waarom. Maar dit soort machtsvertoon is vooral traumatiserend voor de peutertjes die helemaal niet begrepen wat hen overkwam. Ik heb de indruk dat er geen inspectie, maar een razzia plaatsvond.”

“Dat een zelfstandige kindercrèche die drie jaar bestaat, inspectie krijgt is normaal, zegt,” zegt sp.a-gemeenteraadslid Robert Voorhamme, die het veiligheidsbeleid in Antwerpen opvolgt. “De creche heeft ook al bezoek gehad van de Zorginspectie. Maar het is meer dan twijfelachtig of je de inspectie moet laten begeleiden door een legertje gewapende agenten en een bestorming moet uitvoeren. Het is ook bijzonder vreemd dat een creche gebruikt wordt om stagiaires te trainen. Blijkbaar waren er tien stagiaires aanwezig. Maar ouders en kinderen zien het verschil niet tussen een stagiaire en een gewone politieagent. In hun ogen waren er bijzonder veel politiemensen actief  in en rond de crèche. Precies de aanwezigheid van peutertjes moet je doen besluiten dat, indien er politiebegeleiding nodig zou zijn, je mensen van de jeugdbrigade in burger moet mee sturen. Die hebben ervaring met kinderen.” 

Volgens Voorhamme is er met het nieuwe stadsbestuur een law and order-cultuur gegroeid die leidt tot disproportioneel optreden. De militarisering van het Antwerpse politiekorps leidt ook tot een cultuur waarin de bevolking als een ‘potentiële vijand' wordt beschouwd. De tijd dat de agent uw vriend is, is voorbij. Het is ‘wij’, de politie, tegen de burgers. Dit is niet het eerste incident waarbij de inzet van de politie helemaal niet in verhouding is tot de feiten. Dat er daarbij niet eens rekening werd gehouden met de aanwezigheid van peutertjes tart zelfs alle verbeelding.”

Fractievoorzitter Van Brempt eist nu verduidelijking van de Antwerpse burgemeester. “Vindt hij het normaal dat gewapende agenten een crèche bestormen of dat een crèche met peutertjes de geschikte plek is om stagiaires te trainen?”