Stadsbestuur bereidt stad niet voor op de toekomst

Op maandag 21 november discussieerde de Antwerpse gemeenteraad over de begrotingsopmaak van 2017 en de aanpassing van de meerjarenbegroting. Hieronder vindt u mijn tussenkomst tijdens de besprekingen over de staat van de stad. 


Tussenkomst Kathleen Van Brempt (sp.a): 
Stadsbestuur bereidt stad niet voor op de toekomst

In Antwerpen worden alleen lintjes van projecten van het vorige stadsbestuur geknipt. Maar er staan geen nieuwe projecten in de stijgers. En dus valt de trein langzaam stil.

In Antwerpen is er geen locomotief. In plaats van in Brussel op tafel te slaan, schrijft de Antwerpse burgemeester samen met andere burgemeesters een brief naar partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Jambon omdat de politie overbelast is. De Antwerpenaar moet ook diep in de buidel tasten voor veiligheidsbeleid van de federale overheid. Wij moeten betalen voor het Snelle Respons Team, omdat er geen snelle respons is gekomen vanuit Brussel. Straks betalen we ook voor de terro-honden, die eigenlijk door de federale politie moeten aangekocht worden. En Antwerpen moet projecten van De Lijn prefinancieren - op de Herentalsebaan, op de Plantin en Moretuslei, op de Grote Steenweg of op de Groenplaats - omdat Antwerpen ook op Vlaams niveau niet weegt. Er is dus sprake van financiële transfers van Antwerpen naar Vlaanderen en België. De Antwerpenaar speelt dus bank voor de hogere overheid.

Stilstand

Deze stad staat stil. Letterlijk en figuurlijk. De trams staan stil, de auto’s staan stil. Ondertussen verbetert de luchtkwaliteit niet en gebeurt er op het gebied van stadsontwikkeling nauwelijks iets. Buiten enkele foute projecten zoals de Renaultsite of de gigantische torengebouwen die het zicht op de kathedraal wegnemen op de Tolhuissite. Deze ploeg zou niet plannen maar uitvoeren. In werkelijkheid doet het geen van beide. In werkelijkheid lopen alle projecten vertraging op. De herinrichting van de Groenplaats komt er niet. De heraanleg van de kaaien en van de Zuiderdokken gaan trager dan verwacht. En het Politiepaleis zal niet klaar zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Hetzelfde verhaal geldt voor de districten. Ondanks alle beloften moeten de districten al drie jaar méér doen met minder geld. En er komen nog rekeningen bij. Ook daar is dus sprake van een financiële transfer van de districten naar het stedelijk niveau en daarna van de stad Antwerpen naar Brussel.

Dat Antwerpen achteruitgaat, ontgaat ook de buitenlandse pers niet. In het FDI Intelligence rapport van de Financial Times bevond Antwerpen zicht 2014 nog meermaals in de top tien. In de algemene ranglijst stond Antwerpen nog op nummer 4. Maar in het volgende rapport voor 2016/17 verdwijnt Antwerpen uit de meeste klassementen.Verder blinken we uit door afwezigheid in de lijsten van directe buitenlandse investeringen, infrastructuur, bedrijfsvriendelijkheid, connectiviteit of menselijke kapitaal en life style. Stilstand dus.

Geen toekomstvisie

Bovenaan de top 10 van ‘grote Europese steden van de toekomst’, staan vijf Duitse steden. Op nummer 9 staat Rotterdam. Antwerpen ontbreekt in die lijst.  Grote steden investeren niet alleen in de toekomst, maar ook in hun inwoners. Dit bestuur doet het omgekeerde. Ze neemt de stad van haar inwoners af. Door de stad enkel te ontwikkelen als pretpark voor bezoekers van buiten de stad, door minder te investeren in vergroening, door zachte mobiliteit, zoals openbaar vervoer, fietsen en wandelen ondergeschikt te maken aan auto’s. Uit de derde kwartaalrapportering blijkt echter dat het autogebruik in Antwerpen opnieuw stijgt, met maar liefst tien procent voor woon-werkverkeer. En dat, terwijl het aantal fietsers, voetgangers en reizigers met het openbaar vervoer daalt met respectievelijk min 6, min 3,3 en min 4,2 procent. In Antwerpen zien we dus de omgekeerde trend van diegene die we in succesvolle steden zien. Daar zien we investeringen in elektrificatie van het vervoer, in circulaire economie, met randstedelijke transportnetten waar in de spits elke vijf minuten een trein rijdt, zoals in Kopenhagen, en waar pendelaars hun fiets gratis de trein op mogen nemen. En wat doet Antwerpen? Antwerpen investeert in parkings: in het centrum, op de Scheldekaaien, op de gedempte zuiderdokken, op de Konijnenwei. Parkings voor niet-Antwerpenaren, maar geen parken voor Antwerpenaren. En Antwerpen investeert in elektrische fietsen: voor de inwoners van Brasschaat.

Het is ook geen toeval dat Antwerpen de eerste plek in België is waar daklozenopvang gecommercialiseerd wordt en in handen komt van een bewakingsfirma. Antwerpen als experimentele tuin voor commercialisering. Maar waarom pakt het bestuur de huisjesmelkerij niet aan?

Vuile stad

Wat de mensen ook opvalt, is dat de stad vreselijk vuil is geworden. Het percentage Antwerpenaren dat zijn of haar straat de laatste maand proper vond, is gedaald met maar liefst 10 procent.

Personeelsbeleid

Yasmine Kerbache (sp.a) waarschuwde bij de bespreking van de meerjarenbegroting bij het begin van deze legislatuur al voor de gevolgen van het besparingsbeleid van deze coalitie. Meer dan 1.400 voltijdse banen moesten weg, terwijl uit de eigen berekeningen van het stadsbestuur bleek dat een besparing van 400 tot maximaal 600 banen nauwelijks haalbaar zou zijn. Vandaag zien we de gevolgen van dat beleid. Bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen heeft de helft van het personeel een burn out of de dienst verlaten. Deze zomer moesten, bij gebrek aan personeel, jobstudenten de stedenbouwkundige attesten op hun volledigheid controleren.

Conclusie

Deze begroting is méér van hetzelfde. Of minder van hetzelfde. Het gaat over heel veel geld dat in stilstand wordt geïnvesteerd, in een wereld die tot het verleden behoort. Deze stad heeft een geweldig potentieel. Maar dat moet benut worden. Dat zal tijdens deze legislatuur helaas niet meer gebeuren. Wat we van deze bestuursploeg zullen onthouden is een megalomaan Politiepaleisen een verbrandingsoven in Wilrijk, op de verkeerde plaats.