sp.a Antwerpen wil havenschepen ook verantwoordelijk maken voor transitie naar klimaatneutrale kringloopeconomie

De Antwerpse haven staat voor grote uitdagingen. In een volgend stadsbestuur kan de Antwerpse haven daarom niet langer enkel beheerd worden door een havenschepen, maar maar is er nood aan een ambitieuze transitie naar een klimaatneutrale kringloopeconomie in de tweede grootste haven van Europa. De havenschepen moet daarom ook een nieuwe portefeuille van ‘transitie’ onder zijn of haar bevoegdheid krijgen. Dat kondigde de Antwerpse sp.a aan tijdens de voorstelling van haar vijftienpuntenplan voor de Antwerpse haven.  


Tegen 2040 moet de Antwerpse haven volgens sp.a Antwerpen klimaatneutraal worden. De Antwerpse haven beschikt over belangrijke troeven om bij te dragen tot de klimaatdoelstellingen van Parijs. Met een doorgedreven en ambitieus transitieplan kan de haven zelfs een voortrekkersrol spelen in de omslag naar de kringloopeconomie van de toekomst. Dat betekent dat er ten laatste tegen 2040 géén fossiele brandstoffen meer gebruikt worden als energiebron in het hele havengebied, dat er gewerkt wordt aan schone schepen die overal in de haven aansluiten op walstroom, dat restwarmte van de haven maximaal gebruikt wordt als warmtebron voor woningen en kantoren in de stad, dat afvalstromen in de haven verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen en duurzame energie of dat goederen die in de haven toekomen of daar geproduceerd worden hoofdzakelijk via het spoor en de binnenvaart verder verspreid worden…    

De Antwerpse sp.a stelt ondermeer volgende concrete maatregelen voor:   

  • Schepen van haven én transitie

  • Havenindustrie tegen 2040 klimaatneutraal met vergroening grondstoffen en energievoorziening (ook gebruik makend van eigen afvalstromen) + CO2 afvoer en opslag.

  • Zone Churchilldok (Opel-site) voor bedrijven in de circulaire economie

  • De haven als energiecentrale van 't stad (warmtenet om gebouwen stad te verwarmen met restwarmte haven ipv met aardgas of stookolie)

  • Aanpassing stedelijke belasting op drijfkracht om havenwerktuigen (kranen, heftrucks, stapelvoertuigen) op vervuilende diesel uit te faseren. Havenwerktuigen op op elektriciteit of waterstofgas worden vrijgesteld van deze belasting.

  • Zeeschepen en cruiseschepen aan de stekker (walstroom levering)

  • Zonne-coöperatieve ter financiering zonneparken haven én een ‘leegstandsheffing’ voor daken van grote opslagruimtes die niet voorzien zijn van zonnepanelen.

  • Bijkomende containercapaciteit (Saeftinghedok) volgens maatschappelijk meest wenselijke uitvoeringsvariant én onder voorwaarde dat, ondanks de bijkomende containertrafiek, het aantal containers op de weg niet stijgt door een veel groter deel van het (bestaand en nieuw) achterlandvervoer van containers via spoor en binnenvaart te laten verlopen.

  • Investeringen in spoor (ongelijkvloerse vertakking Oude landen, IJzeren Rijn, doortrekking goederenspoorlijn 11) en binnenvaart (hogere bruggen Albertkanaal, renovatie sluizen naar Albertkanaal) en modal-split eisen in concessievoorwaarden terminaloperatoren

  • Uitbouw collectief busvervoer voor alle shiftploegen in haven – doortrekken waterbus tot Temse

  • De stad voorziet en ondersteunt een ambitieuzer aanbod aan opleidingen en omscholingen gericht op jobs in de haven. Werken in de haven moet bovendien zekerheid bieden, reden waarom we verdere liberaliseringen of de afbouw van het statuut van havenarbeider blijven bestrijden. 

    

  Het volledige vijftienpuntenplan voor de haven kan u  hier downloaden.