Regine Beer overleden

Afscheid van het boegbeeld van verdraagzaamheid

Gisteren, 23 maart 2014, overleed Regine Beer op 93-jarige leeftijd. Vlaanderen verliest met Regine Beer een monument in de strijd tegen racisme en onverdraagzaamheid. De socialistische partij verliest een trouwe ambassadeur.

Regine Beer werd geboren op 5 november 1920. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze in Antwerpen opgepakt en via de Dossinkazerne in Mechelen naar het concentratiekamp in Auswitch gedeporteerd. Haar misdaad? Ze was half joodse. Ze overleefde de gruwel van de uitroeiingskampen, maar werd er voor het leven door getekend. Na een lange tijd van stilzwijgen begint Regine Beer, zelf leerkracht, haar verhaal aan vele duizenden scholieren te vertellen. Om haar getuigenis niet verloren te laten gaan, werd het ook te boek gesteld. Met haar getuigenis heeft Regine Beer verscheidene generaties gewaarschuwd voor het sluipende gif van racisme en het gevaar van onverdraagzaamheid. Zij deed dat over de grenzen van religies en filosofische en ideologische overtuigingen heen. 

Regine Beer was steeds present op de 1 mei-stoet. Toen stappen te moeilijk werd, nam Regine Beer plaats op de tribune van de 1 mei-stoet. ‘Als jij je niet met de politiek bemoeit, dan zal de politiek zich wel met jou bemoeien.’ Met die uitspraak wist Regine Beer veel mensen te overtuigen om belangstelling voor de politiek op te brengen en zich te engageren. Ze bleef geregeld contact houden met sp.a-mandatarissen en militanten. 

Toen Regine Beer negentig werd, werd ze ontvangen op het stadhuis van Antwerpen. Eind 2012 was ze aanwezig op de plechtige opening van de Dossin Kazerne te Mechelen als Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten. De jongsocialisten noemden een prijs naar haar en riepen haar uit als eerste laureate. Zij-kant, de vrouwenorganisatie van sp.a, wilde Regine Beer gisteren in Antwerpen een ‘Life Achievement Award’ overhandigen. Ze heeft het echter niet meer mogen meemaken. Naast een boegbeeld voor verdraagzaamheid was Regine Beer een trotse moeder en grootmoeder die intensief en warm contact onderhield met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij nemen dankbaar afscheid van een monument. Onze gedachten zijn bij de familie en naasten van Regine Beer.