Meer internettoegang in Antwerpen via wifi-delen

Tijdens de Antwerpse gemeenteraad van 24 januari lanceerde ik mijn voorstel voor wifi-delen in Antwerpen. Omdat het niet beschikken over (toegang tot) internet of over digitale vaardigheden voor mensen in armoede een extra drempel betekent, wil ik de toegang tot internet voor iedereen vergroten. Burgemeester Patrick Janssens belooft het systeem te onderzoeken.

In de stad Antwerpen kunnen we een proefproject opstarten, waarbij we via het wifi-delen een web vormen dat wijd en werelds is en waarlangs de stad en haar burgers hun draadloos netwerk met de buurt kunnen delen. Technisch is dit perfect mogelijk. Via speciale routers kan je twee signalen uitzenden, zodat je je netwerk veilig kan delen en het ook kan openstellen voor andere gebruikers. Het ene signaal blijft beschermd, het andere is toegankelijk voor het publiek. Ook stadsdiensten en -gebouwen, bibliotheken, cafés, restaurants, … kunnen zich bij dit netwerk aansluiten. In tegenstelling tot de meeste hotspots die enkel toegankelijk zijn voor gebruikers van dezelfde provider, kan iedereen via dit systeem gebruik maken van de free wifi.

Uit studies blijkt dat steeds meer schulddossiers te maken hebben met telecom en dat steeds meer informatie en participatie enkel nog digitaal beschikbaar is. Toegang tot het internet wordt dus zowel voor het sociale als voor het beroepsleven steeds belangrijker. Het niet beschikken over het juiste materiaal en het niet hebben van digitale vaardigheden zorgt voor een digitale kloof. Mijn voorstel komt tegemoet aan die bezorgdheden en draagt bij tot een e-inclusief beleid. Het zal vooral van belang zijn om het wifi-delen ingang te doen vinden in de e-zwakkere buurten van Antwerpen.

Op deze link kan je alvast een korte toelichting horen die ik gaf aan Lex Molenaar van de Gazet van Antwerpen. Even scrollen op de pagina tot bij het onderwerp 'Wifi delen'.