Doek valt over ERS project, maar Havenbedrijf wil overlijdensakte niet tekenen

sp.a stad Antwerpen is verheugd dat het Havenbedrijf de onderhandelingen met het Saoedisch afvalverwerkingsbedrijf ERS voor een concessie aan het Delwaidedok heeft stopgezet en een nieuwe bevraging opstart. Hoe langer hoe meer werd duidelijk dat de onderhandelingen in een doodlopend straatje zaten. Belangrijke aspecten van de investering - zoals de enorme CO2 uitstoot die door toedoen van sp.a aan het licht kwam - bleken onvoldoende ingeschat en meegenomen. Dit nog los van de ethische aspecten verbonden met de Saoedische investeerders. Door nog langer met ERS te onderhandelen zou men de kansen op het tijdig aantrekken van echte kandidaat investeerders missen. De terminals van het naar het Deurganckdok verhuizende MSC, komen immers eind dit jaar al vrij. Dergelijke waardevolle site lange tijd ongebruikt laten, zou onverantwoord zijn.

Kennelijk heeft het Havenbedrijf niet de moed van zijn overtuiging om er zelf de stekker uit te trekken. Zelf het lot bezegelen van een investeringsproject waarvan men eerder de lof heeft bezongen, is blijkbaar een stap te ver. Vandaar de zogenaamde "herkansing" voor ERS op de Opel-site en de mogelijkheid voor een "herrijzenis" om de gelovigen in het project niet voor het hoofd te stoten.

Probleem daarmee is dat nu niet het Delwaidedok, maar wel de Opel-site aan het Churchilldok dreigt gegijzeld te worden. sp.a heeft geen probleem met de inrichting van deze site met bedrijven actief in de circulaire economie, maar vindt dat het Havenbedrijf zelf op zoek moet gaan naar de meest waardevolle activiteiten die echt werk maken van een circulaire economie en - veel meer dan ERS - grondstoffen en energie maximaal recupereren. Dit bij voorkeur binnen een geïntegreerde cluster. Zo'n actief acquisitiebeleid moet in de plaats komen van het passief wachten op weer een nieuw luchtkasteel zoals ERS.