“Dit is een opportuniteit voor Antwerpse afvalbeleid: elders, anders en beter.”

sp.a stad Antwerpen tevreden over beslissing Schauvliege omtrent verbrandingsoven ISVAG in Wilrijk.

sp.a stad Antwerpen reageert tevreden op het besluit van Minister Joke Schauvliege om de vergunningsaanvraag voor een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk te weigeren. “Dit biedt een enorme opportuniteit om te kiezen voor een beter alternatief”, zeggen gemeenteraadslid Kathleen Van Brempt en districtsraadslid Johan Peeters. “Wij willen dat de verouderde, naast een woonwijk gelegen oven wordt gesloten en pleiten voor een moderne installatie die via water of spoor bereikbaar is en meer grondstoffen en energie uit afval kan recupereren.”

Het Antwerpse afvallandschap staat op een scharnierpunt. De intercommunale vereniging ISVAG ziet zijn vergunning voor de bestaande verbrandingsoven in Wilrijk aflopen in 2020 en plant een grotere oven op dezelfde plaats. “Dat is kiezen voor een oude technologie op een foute locatie,” zegt Johan Peeters, districtsraadlid in Wilrijk. “Nu Joke Schauvliege de vergunningsaanvraag voor de nieuwe verbrandingsoven weigert, is dit het ideale moment om het volledige afvalbeleid te herdenken en de juiste keuzes te maken voor de toekomst.”   

sp.a pleit voor de bundeling van nieuwe afvaltechnologieën in een industrieel ecosysteem. Anders blijven we energie en grondstoffen verspillen. “Door in de haven uit ons huishoudelijk restafval stoom voor de procesindustrie en/of groene methanol voor de scheepvaart te halen, valoriseren we veel meer grondstoffen en energie uit het afval,” zegt gemeenteraadslid Kathleen Van Brempt. “De restwarmte van de havenbedrijven, kunnen we vervolgens gebruiken om de gebouwen in onze stad te verwarmen. Met zo’n energiewaterval benutten we de energie uit ons afval twee keer.”   

Met het plan van sp.a verdwijnt de oude verbrandingsoven in Wilrijk. “De verbrandingsoven van ISVAG ligt vlak naast de Wilrijkse woonwijk Neerland. En het afval wordt er over de filegevoelige Boomsesteenweg aangevoerd,” zegt districtsraadslid Johan Peeters (sp.a). “Wij willen dat nieuwe afvalinstallatie wordt gebouwd op een per spoor of binnenvaart bereikbare locatie.”  

De Antwerpse sp.a herhaalt haar oproep voor de bundeling van nieuwe afvaltechnologieën in een industrieel ecosysteem. Daarin willen we ook het GFT-afval omzetten tot bio-methaan dat samen met het opgewerkt stortgas van de Hooge Maey in het aardgasnet kan worden geïnjecteerd. Daartoe moet de stad samen met de randgemeenten een toekomstgericht, duurzaam en geïntegreerd afvalstoffenplan opstellen. Doorgedreven preventie, hergebruik en maximale recyclage moeten de uitgangspunten van zo’n plan vormen. “Een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk staat haaks op het concept van circulaire economie, waarop de stad Antwerpen fors zou moeten inzetten,” zegt Van Brempt. “Kortom: het moet elders, anders en beter. Dat is de keuze voor de toekomst en voor de Antwerpenaar.”