Bijkomende middelen voor stedelijke armoedebestrijding

sp.a Antwerpen reageert tevreden op de 4,5 miljoen euro extra middelen die voorzien worden ter bestrijding van kinderarmoede.

Antwerpen scoort volgens de Vlaamse armoedebarometer slecht op alle zeven indicatoren die kinderarmoede meten. De extra middelen, bovenop het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en het Vlaams Kinderarmoedeplan, zijn dus meer dan welkom. Op die manier kan er werk gemaakt worden van een lange termijnaanpak van kinderarmoede. In Antwerpen wordt 1 op de 4 kinderen in een kansarm gezin geboren en kinderen uit een kansarm gezin hebben later als volwassene een veel grotere kans om zelf opnieuw in de armoede terecht te komen. Kinderarmoede aanpakken moet voor een stad als Antwerpen dan ook een prioriteit zijn. De €550.000 die Antwerpen krijgt moet het stadsbestuur dan ook de kans bieden zijn armoedebeleid structureel te verankeren.