Antwerpse haven rekt doodsstrijd Saoedische ERS-fabriek

Het Antwerpse havenbestuur is de doodsstrijd van de Saoudische fabriek ERS aan het rekken. Het Havenbedrijf laat weten dat ERS een optie krijgt op Opelsite. 

Een analyse van sp.a toonde aan dat de fabriek niet alleen gigantische hoeveelheden CO2 zou uitstoten, maar ook dat het bedrijf daarvoor onder de Europese ETS-regels zou vallen, die de handel in uitstootrechten regelen. Dat betekent dat het voor die uitstoot fors zal moeten betalen. Maar die kosten zijn nooit meegerekend. Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat door het buiten beschouwing laten van de CO2-impact - die door toedoen van sp.a aan het licht kwam - de ERS plannen voor een waste-to-chemicals fabriek op financieel drijfzand zijn gebouwd.

Het Havenbedrijf heeft niet de moed om zelf de stekker uit het stopcontact te halen. Als je het lot moet bezegelen van een investeringsproject waarvan je zelf de lof hebt gezongen, krijg je een probleem met je geloofwaardigheid. Daarom wil het bestuur het project een langzame dood laten sterven, door het alsnog een “herexamen” te geven op een andere site.

Probleem is dat daarmee nu niet het Delwaidedok, maar wel de Opel-site aan het Churchilldok gegijzeld wordt. sp.a is grote voorstander van circulaire economie in de haven, maar dan wel van een echte circulaire economie, samen met de cluster van afvalbeheerder en de chemische sector. Wij vinden dat het havenbedrijf zelf op zoek gaan naar de meest waardevolle activiteiten die werk maken van een echte circulaire economie. Zo'n actief beleid moet in de plaats komen van het passieve wachten op weer een nieuwe luchtkasteel, zoals het Saoedische ERS.