Antwerpen moet mee rechtszaak aanspannen over lakse uitstootnormen

De Antwerpse sp.a wil dat het Antwerpse stadsbestuur zich aansluit bij de rechtszaak die 19 Europese steden aanspannen tegen de Europese Commissie. “De steden, waaronder Parijs, Madrid, Rotterdam en Brussel nemen het niet dat de Europese Commissie en de Raad de uitstootnormen voor nieuwe auto’s hebben afgezwakt,” zegt fractievoorzitster Kathleen Van Brempt. 

“Op 28 oktober 2015 heeft het Technisch Comité Motorvoertuigen met vertegenwoordigers van de 28 lidstaten en de Europese Commissie beslist om de uitstootnormen voor auto’s in reële rijomstandigheden te testen. Gezien de onrealistische testcyclus die vandaag wordt toegepast in het labo, is dat een enorme stap vooruit. Het probleem is dat er nieuwe achterpoortjes werden ingebouwd om van die uitstootnormen te kunnen afwijken. Tot 2020 mogen ze zelfs het dubbele uitstoten van de toegestane norm. Die werd al in 2007 vast gelegd op 80 milligram stikstofoxide per kilometer. Uit de hearings in de onderzoekscommissie EMIS, de zogenaamde Dieselgate commissie, is gebleken dat het, mits een juiste kallibratie van de rookgasreiniging, nu al technisch perfect mogelijk is om aan de normen van na 2020 te voldoen. Het is dus niet nodig een laks beleid te voeren ten aanzien van de auto-industrie,” zegt Van Brempt, die ook voorzitter is van die EMIS onderzoekscommissie.

Volgens Van Brempt worden vooral stadsbewoners getroffen door luchtverontreiniging. “Ook in Antwerpen worden de normen voortdurend overschreden. De impact op de gezondheid is groot. In heel Europa is luchtverontreiniging jaarlijks verantwoordelijk voor bijna een half miljoen vroegtijdige overlijdens. De impact op de gezondheid kost de Europese samenleving jaarlijks 940 miljoen euro. Het is onaanvaardbaar dat er zo verder met de gezondheid van de mensen wordt gesold.”

“Bovendien legt de Commissie steden strenge normen op inzake luchtkwaliteit,” zegt Van Brempt. “Zo heeft ze al inbreukprocedures opgestart tegen Frankrijk voor de overtreding van de normen in 19 gemeenten. Ook in Antwerpen worden de Europese luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof en stikstofoxiden niet gehaald. Maar de steden vragen zich nu terecht af hoe ze de luchtkwaliteitsnormen kunnen halen als de Commissie en de lidstaten de auto-industrie de normen laat overschrijden?”

Van Brempt wil dat Antwerpen zich voegt bij de coalitie van 19 steden die naar het Europees Hof van Justitie trekken om de beslissing van de lidstaten en de Commissie aan te vechten. De nieuwe achterpoort die nog tot 2020 een overschrijding van de uitstootnorm met 110%  toestaat, moet worden gesloten. Van Brempt vindt het ook niet kunnen dat een technisch comité dat enkele de regels voor de meetprocedure mag verfijnen, de norm zelf wijzigt die door het Europees Parlement en de Lidstaten al in 2007 werd vastgelegd. Ze gaan daarmee hun boekje te buiten.