Vierkante tafel: Armoede en telecom

Zorgt de noodzaak aan telecom voor een grotere kloof tussen rijk en arm?  Het is een problematiek waarover we op 7 december aan een vierkante tafel zullen debatteren. 

Uit een onderzoeksrapport van het Instituut Samenleving en Technologie blijkt dat er nog steeds sprake is van een digitale kloof in Vlaanderen.  Het gaat niet enkel over wie een computer heeft en toegang tot het internet.  Er is een steeds groeiende kloof tussen gebruikers die met informatie kunnen omgaan en zij die dat te weinig kunnen. 

Dit geldt vooral voor ouderen en laagopgeleide jongeren, zo leert de studie. Professor Nieuwe Media Leo Van Audenhove (VUB) waarschuwt dat er ook andere categorieën uit de boot dreigen te vallen. Om deze nieuwe kloof te dichten pleit hij voor een coherent en breed beleid om de mogelijkheden van internet en informatie toegankelijker te maken. 

Of telecommunicatie nu echt een nieuwe basisbehoefte in onze huidige samenleving vormt en over welke telecom de modale burger dan moet beschikken om mee te kunnen in de 21e eeuw zijn enkele van de vragen die aan bod komen tijdens de vierkante tafel die op 7 december in het Antwerpse provinciehuis plaatsvindt. Een breed gamma aan sprekers en panelleden staat er garant voor een zeer interactieve en gevarieerde namiddag.