Ook armoede verdient een visie

Dit weekend is het voor de leden van sp.a verzamelen geblazen in de Brusselse Square voor het Visie 2010-congres. Zaterdag is er een breed gamma voorzien aan workshops, debatten en panelgesprekken. We hebben aandacht voor diverse onderwerpen, gaande van Europees, buitenlands en defensiebeleid, over gezondheidszorg en pensioenen, tot multiculturaliteit en institutionele hervormingen. Voor elk wat wils dus. Tijdens ons slotdebat bespreken we de toekomst van de sociaaldemocratie. 

Zondag zal ik het actualiteitscongres openen en nogmaals de aandacht vestigen op het armoedeprobleem. 17 oktober is immers de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. In Europa leven vandaag 80 miljoen mensen in armoede. Ook in België moet anderhalf miljoen Belgen rondkomen met een inkomen dat lager is dan 899 euro per maand. Daarom is het noodzakelijk dat we blijven ijveren om dit onaanvaardbare fenomeen te bestrijden. We moeten werk maken van het optrekken van de laagste lonen en van alle uitkeringen, zodat niemand nog onder die armoededrempel zit. 

Het Europese niveau moet daarbij een belangrijke rol spelen. Armoede is immers steeds meer een grensoverschrijdend fenomeen, niet beperkt tot de nationale wetgeving. Daarom vragen we de Commissie initiatief te nemen en nog dit jaar een Europese kaderrichtlijn uit te werken die een minimuminkomen in elke lidstaat tot een grondrecht maakt. Dit minimuminkomen moet op 60% van het mediaan inkomen worden vastgesteld.