LinksRechtsdebat: De prijs van solidariteit

Op 23 januari organiseert DeBuren voor de vierde keer een LinksRechtsdebat in de Bourlaschouwburg. Het thema dat ik met mijn Europees collega Philippe De Backer ter discussie zal krijgen is “De prijs van solidariteit”; over de kost, de prijs en de waarde van solidariteit. Nu, ik zie solidariteit alvast niet als een kostenpost. Hoe meer solidariteit, hoe meer winst in een samenleving. Dat is ook wat wij sociaaldemocraten in Europa zeggen.

Vandaag lijkt Europa nog steeds voor velen een “ver van mijn bed”-show. Burgers zijn zich niet altijd bewust van de mate waarin Europa ons leven beïnvloedt. Staats- en regeringsleiders nemen vaak beslissingen die een directe impact hebben op onze welvaartstaat en wijzen bij kritiek direct met de vinger naar “Europa”, als zijnde een abstract orgaan dat te pas en te onpas tussenkomt in het gevoerde beleid. Dit is jammer, maar vooral onterecht.
Europa kán namelijk veel betekenen voor haar burgers indien de rol van het Europees Parlement wordt gerespecteerd. Europa kán een oplossing bieden voor de huidige crises indien men afstapt van het kortetermijndenken. Europa biedt veel kansen. Kansen die ik samen met de sociaaldemocraten ten volle wens te grijpen door het ontwikkelen van een duurzame toekomststrategie.

Voor praktische info klik hier.