Kunst en politiek

Op 4 mei was ik te gast op het Kunstenfestivaldesarts voor een avondje theater. De rollen werden voor één keer omgedraaid. Met het initiatief Hoog bezoek wil het festival namelijk een nieuw debat voeren. Geen debat over de kijk van kunst en theater op de wereld maar over hoe de wereld kijkt naar theater.

Opzet is na de opvoering een publiek debat te houden met mensen uit diverse sectoren. Van een dakloze tot een CEO, van een hoofdredacteur tot een vakbondsvrouw. Of nog een Europees parlementslid...

Ook al ben ik geen grote kenner van theater, ben ik met veel plezier ingegaan op de uitnodiging. Vanuit Europa zie ik hoe kunst en cultuur telkens als eerste sneuvelen bij besparingen. Een trend die ik als sociaaldemocraat niet kan verdedigen. Kunst en cultuur zijn immers essentiële onderdelen van een goedwerkende democratie.

Bekijk hier het debat