Kathleen Van Brempt spreekt zondag op Britse Labour Party Conference

 Europees parlementslid Kathleen Van Brempt houdt volgende zondag een lezing over Europa op het Congres van Labour in Brighton. Van Brempt is uitgenodigd als key international speaker op de zogenaamde Labour Party Conference Fringe Meeting, de reeks workshops en lezingen die het formele congres van de Britse sociaaldemocraten aanvullen.

Van Brempt spreekt op uitnodiging van de Labour Movement for Europe, een Britse organisatie die tot doel heeft de kwaliteit van het debat over de Europese Unie te bevorderen binnen de Labourpartij en de Britse arbeidersbeweging. Doelstelling is volgens Labour Movement for Europe om “aan de leden en activisten van de Labourpartij uit te leggen wat het strategische belang is van de Europese verkiezingen van 2014 en hen aan te moedigen om tijdens de campagnes met overtuiging te vertellen dat Europese integratie belangrijk is voor het Verenigd Koninkrijk, voor de Labourpartij en voor progressieven in heel Europa.”
 
Het is de tweede keer dat Van Brempt internationaal uitgenodigd wordt om haar Europalezing te houden. Een eerste keer gebeurde dat in juni op het Symposium ‘de Toekomst van Europa’ georganiseerd door het Nederlandse huis voor de Democratie en de Rechtsstaat ProDemos in de gotische zaal van de Raad van State in Den Haag. Van Brempt geeft in haar lezing “een nauwkeurige analyse van de situatie waarin Europa verkeert,” meldt het verslag op de website van Prodemos. “Waar ging het mis, hoe kan het beter? Wat in Europa bindt ons en wat scheidt ons juist van elkaar? En waar is ons vertrouwen in Europa gebleven?”
 
Van Brempt gaat in haar lezing ook op zoek naar wat het precies betekent om  om Europeaan te zijn. Die analyse leidt naar een uniek Europees maatschappijmodel dat ons in de hele wereld wordt benijd, een model waarin sociale rechtvaardigheid centraal staat. Het huidige beleid van de Europese Unie dreigt dat model onderuit te halen, vindt Van Brempt, die waarschuwt dat de sociale zekerheid en de publieke dienstverlening in de hele Unie stelselmatig afgebouwd worden. De tekst is ook een oproep om dat unieke maatschappijmodel met alle macht te verdedigen, te versterken, én wereldwijd uit te dragen, zodat we Europa klaar kunnen maken voor de toekomst. Van Brempt geeft ook enkele concrete aanzetten voor een Europa waarin economische welvaart in balans is met sociaal welzijn, waarin armoedebestrijding even belangrijk is als concurrentievermogen en waarin mensen belangrijker zijn dan instellingen.
 
De lezing vormt ook de basis voor het boekje ‘Europa. De belangrijkste verkiezing. Sociale rechtvaardigheid als basis van de Europese identiteit’ dat Van Brempt publiceert naar aanleiding van de Europese verkiezingen van 2014 en vanaf november beschikbaar zal zijn.