Europese Competentie Top

Vandaag opende ik de 'European Competence Summit' georganiseerd door vzw Cocom. Deze conferentie brengt topmensen uit het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid samen om strategieën te ontwikkelen over competentieverwerving en levenslang leren.

Ondanks vele inspanningen wordt het belang van competenties op de arbeidsmarkt nog steeds niet genoeg naar waarde geschat. Dat is niet alleen een spijtige zaak voor vele mensen die zich hierdoor geremd zien in hun professionele ontwikkeling. Het is vooral ook een groot verlies, economisch én sociaal, voor de samenleving in haar geheel. Want welke samenleving kan het zich economisch veroorloven om de capaciteiten van haar menselijk kapitaal niet ten volle te benutten? En vooral, wat voor samenleving laat het toe dat mensen hun talenten niet ten volle kunnen ontwikkelen?

Net nu het Europees project voor grote uitdagingen staat, niet in het minst door de druk op de euro en overmatige besparingsdrift in sommige lidstaten, is het belangrijk om met onze Europese Unie de juiste weg in te slaan, de juiste keuzes te maken. In het belang van alle Europeanen. En dat is jammer genoeg niet het geval.

Het klopt dat duurzame en gezonde overheidsfinanciën super belangrijk zijn. Maar daarbij mag men niet blind besparen en snijden in investeringen die nodig zijn om toekomstige groei te genereren. We zouden ons de vraag moeten stellen of landen als Griekenland, het Verenigd Koninkrijk of Nederland, ... hun toekomstige economische groei en hun competitiviteit vooruithelpen of net hinderen wanneer ze snoeien in budgetten voor onderwijs? Is het dan echt slim om te besparen zonder het minste onderscheid te maken in waar een overheid nu net zijn geld aan uitgeeft? Als je vertrouwen wil geven aan de mensen én aan de financiële markten, is het net belangrijk om perspectief te bieden. EN dat kan je maar doen door te blijven investeren in groeipolen zoals onderwijs en vorming, onderzoek en innovatie...

De aanslepende crisis maakt trouwens al overduidelijk dat besparingen alleen ons niet uit deze neerwaartse spiraal zullen halen. Ja, we moeten tot gezonde overheidsuitgaven komen. Maar we moeten dat dus doen met een toekomstgerichte groeistrategie.

Anderhalf jaar geleden heeft de Europese Raad de krijtlijnen voor zo'n groeistrategie uitgestippeld: de EU2020 strategie. Alleen is het in de huidige crisis wel erg stil geworden rond dit project. Eén van de pijlers van de EU2020 strategie focust op onderwijs, levenslang leren en competenties. En dat is net de sterkte van deze conferentie. Hier wordt op een mooie manier de voordelen blootgelegd van samenwerking tussen de bedrijfswereld, de academische wereld en overheden van verschillende lidstaten om het potentieel van competentieverwerving en levenslang leren aan te tonen.

Mijn integrale welkomstspeech kan je hier lezen.