Een sociaal Europa start op Visie 2012

Op 1 en 2 december verzamelt sp.a in de Gentse Vooruit voor haar jaarlijkse Visie-congres. In 12 themawerkgroepen, 2 plenaire sessies en heel wat gesprekken met partijleden en experten gaan we op zoek naar onze keuzes voor de toekomst.

Ook op het Europese niveau moeten we die keuzes durven maken. Want wat is het Europa waar wij in willen leven, wonen en werken? En hoe maken we van de Europese Unie - naast een economische unie - ook een sociale en democratische unie? Slechts enkele van de vele vragen die op zaterdag in de werkgroep 'Naar een meer sociaal en democratisch Europa'  aan bod zullen komen. 

Naar aanleiding van deze werkgroep schreef mijn collega Dirk Van der Maelen een opiniestuk over de strijd tegen 'the race to the bottom' inzake sociale bescherming en de droom van een geharmoniseerd en sociaal Europa. Zijn stuk 'Een sociaal Europa - tussen droom en daad' vind je hier.

Kom dus zeker een kijkje nemen op Visie en maak je keuze voor de toekomst.

Meer info over Visie 2012 vind je via deze link