Debat rond armoede en energie

Samen met Helmer Rooze en Catherine Van de Heyning, collega's van de provincieraadsfractie, organiseerden we een 'vierkante tafel' debat rond armoede en energie. Experten, armoede organisaties, overheidsdiensten met een dienstverlening naar armen en politieke vertegenwoordigers plaatsten we elk aan één zijde van onze vierkante tafel. Het debat dat volgende was boeiend, leerrijk en eerlijk. De gedrevenheid bij de deelnemers en het publiek was groot.

Onze doelstelling was vooral om te luisteren naar wat de mensen rond de tafel en de experts en ervaringsdeskundigen voordragen als problemen én oplossingen. Dat is waar wij, 'beleidsmensen', mee verder moeten en absoluut iets kunnen van leren.

Twee zaken kwamen heel duidelijk naar voor tijdens deze eerste vierkante tafel. Ten eerste is er nood aan een definitie van energiearmoede. Ook binnen de Europese lidstaten zijn er verschillende interpretaties en wordt de energiearmoede op verschillende manieren gemeten. Een duidelijke definitie zal ons beter in staat stellen het probleem te detecteren, te meten en maatregelen te ontwikkelen om energiearmoede te counteren.
Een tweede vaststelling: er dient zich een nieuwe 'dimensie' aan in de discussie rond armoede en energie. Met de schaarste aan energie en energiebronnen, is er het probleem van de toegang tot hernieuwbare energie voor de zwakkere groep. We moet absoluut vermijden dat er een soort tweedeling komt. Of dat enkel de goed geïnformeerden en de mensen met een beter inkomen toegang hebben tot deze nieuwe energiebronnen. Dat is zeker ook een taak van Europa.

Met de conclusies en vaststellingen van vandaag kunnen wij verder aan de slag. Zeker naar de steeds wederkerende vragen rond automatische toekenning van rechten, préfinanciering, duidelijkheid in het aantal en soorten subsidies, en de noodzaak voor meer coördinatie en stroomlijning. Er is zeker nog heel wat werk aan de winkel. sp.a zal er alvast werk van maken. Op alle beleidsniveaus.

In het voor- en najaar volgen er nog 2 vierkante tafels: armoede en innovatie en gekleurde armoede. Dit alles kadert in het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting van 2010.

Enkele interessante links: www.premiezoeker.be en www.energiesparen.be